Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

JKP Group

Az adatkezelő neve, elérhetőségei és képviselője

JKP STATIC Kft.
1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 100. B/2/4
képviseli: Dr Juhász Károly Péter ügyvezető

Milyen célból kezeljük az adatokat?

1) kapcsolatfelvétel és a szolgáltatás megrendelése telefonon (szerződés)
2) kapcsolatfelvétel és a szolgáltatás megrendelése e-mailben (szerződés)
3) számla információk (adózásról szól tv. előírásai)

Milyen adatokat tárolunk?

- szerződésnél: név, cím, e-mail cím, telefonszám, a megrendelt szolgáltatás adatai
- számlázásnál: számlafizető neve, címe, a számla kötelező adattartalma

Az adatkezelőn kívül kihez jutnak még el az adatok?

1) telefonos ügyfélszolgálat
1) 2) 3) könyvelés
2) 3) internet szolgáltató
1) 2) 3) számlázás

Meddig tároljuk az adatokat?

1) 2) 3) megrendelés esetén a teljesítéstől számított 90 napig, egyéb esetben a kapcsolatfelvétel idejétől számított 90 napig
4) az adózásról szóló tv-ben meghatározott határidőig

Tájékoztatás a jogokról

Ön kérheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok megismerését, helyesbítését. Ha semmilyen szolgáltatást nem rendel meg, akkor kérheti összes adata törlését.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a köztünk létrejövő szerződés alapján történik. E szerződés létrejöttét Ön kezdeményezi a kapcsolatfelvétel valamelyik módjával (telefonon, e-mailben). Ön köteles a kért kapcsolati adatokat megadni ahhoz, hogy a szerződést teljesíteni tudjuk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk szolgáltatni vagy a kérdésére válaszolni.

Hová küldheti az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit vagy kéréseit?

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdései, problémái esetén forduljon hozzánk e-mailben a titkarsag@jkp.hu címen. Kérjük, a levél tárgyként jelölje meg, hogy „adatkezelés”.

Tájékoztatás a hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőségéről

Ha adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt kíván tenni, azt a következő címen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu