A média a tudomány szerepében

A média a tudomány szerepében

Szkeptikus Társaság esete Bagdy Emőkével.

Azt a világot éljük, ahol bizonyos média személyiségek, újságírók vagy riporterek, esetleg gyerekműsorból kinőtt sztárok megengedhetik maguknak, hogy saját magukat olyan szellemi szintre helyezzék, ahol bármely téma szakértőjét politikai áramlattal való szembehelyezkedésük miatt ledegradáljanak, nevüktől-ranguktól boszorkányüldözést idézően megfosszanak - helyesebben megfosztanának. Ezek az emberek saját nézőpontjukat isteni szintre emelve bármi fölé helyezik, és így mint isteni entitás megadják maguknak azt a rangot is, hogy ítélkezzenek. Az ítélkezés többnyire egyszerű, primitív tiprás, mint ahogy az illik a középkori inkvizíció szellemiségéhez. Ezt megfigyelhetjük minden olyan tudományban, ami egyébként irányíthatná, de legalábbis terelhetné-terelgethetné a politikát. Nem jelenik meg a matematikában - egyelőre, és talán az lesz az intő jel társadalmunkban, amikor már bizonyos érdekek miatt ezen tudomány alaptételeit is megváltoztatják.

Nem számít ma már a tudományterületen elért eredmény, évtizedes kutatások és tapasztalatok, egy médiaszemélyiség felsőbb utasításra keresztülhúzhatja, semmissé teheti és lesöpörheti az asztalról.

Számomra az egyik ilyen leghiteltelenebb rend a Szkeptikus Társaság és annak munkálkodása. Az idegenvezetőből lett bukott politikus kiosztja a "díjat" akár egy olyan neves kutató részére is, mint Prof. Dr Bagdy Emőke, annak nézeteivel való szembehelyezkedés miatt. Pszichológia, mint olyan tudomány alkalmas arra, hogy mindenki önjelölt tudósa legyen, aki már elolvasott néhány könyvet - de legalább meghallgatott néhány podcastot ez irányban. Az apróka szaktudásunkkal felvértezve már minősíthetünk, alázhatunk, tiporhatunk - egyszerűen azért, mert nem értünk egyet velük.

A tudomány és az ahhoz szervesen kötődő kutatás mibenlétének apró szikrája sem létezik ezen emberek világában. Helyette meglehetős gőggel és irigylésre méltó önbizalommal felvértezve minősítenek, és ezen minősítések létjogosultságának legapróbb kétségbe vonása nélkül döntenek az adott ember sorsáról, szembe állítva így az arra alkalmas embertömegeket. Jelen világunkban nem a kijelentés mögött álló kutatás, tapasztalat súlya számít, hanem a kijelentés módja, formája és terjesztése. Senki sem fog több száz oldalas referenciákkal teli könyveket elolvasni a megfelelő értelmezésért, ha fél órás podcastban annak esszenciája instant formában felvehető. Azonban a tudomány ezen lecsapolásakor és megszűrésekor mindig szerepel az önkény, a divat-áramlat és valahol a politikai nézet is. Talán a sor végén még áll valami, de azt már innen nehéz látni. Az így előállított elegy már kellemesen és gyorsan fogyasztható bárki részére - igaz, csak nyomokban tartalmazza a tudományt. Alkalmas viszont arra, hogy szánkban tartva fröcsögjünk minden velünk szembenállóra.

 

Budapest, 2023 május 14.

Dr. Juhász Károly Péter

#szkeptikustársaság #bagdyemőke #pszichológia