A biztonságról

A biztonságról

Pontatlanság vagy hanyagság?

 

Volt egy régi mondás az egyetemen, miszerint, ha egy újonnan épült épület meg sem reped, akkor azt a tervező nagyon túlméretezte, mert a kivitelező úgyis ellopja a felét, akkor pedig meg kell repednie.

Hasonló ügyben vagyok benne. A megrendelő mindenképp bele akarja tuszkolni a tervekbe a kivitelezői oldal hanyagságát. Ez gyakorlatilag csak még jobban fogja távolítani a terv és a megvalósult szerkezet közötti különbséget.

Véleményem szerint a tervezés során nem a kivitelezői hanyagságokat kell figyelembe venni, hanem az elkerülhetetlen kivitelezési pontatlanságokat. Különbséget kell tenni a megvalósíthatóság és a hanyagság között. A megvalósíthatóság a toleranciák, imperfekciók, elvárható pontosság, míg a hanyagság a hozzá nem értés vagy a spórolás.

Szerencsére, amióta mérnökként dolgozom már kisebb épületeknél is egyre komolyabban veszik a terveket és tartalmukat, és egyre komolyabban meg is követelik, hogy az és úgy valósuljon meg, ami és ahogy a terven van.

A biztonság eképp való értelmezése kitisztul és két, jól elkülöníthető részre osztható. Egyik, a szerkezet építése során az elvárható pontosság mellett keletkező pontatlanságok figyelembevétele; míg a másik az előírt biztonság. Az elvárt pontosság lecserélése a lehetséges hanyagságra nem növeli a biztonságot, sőt, nem megfelelő becslése éppen hogy csökkenti.

Fenntarthatóság után kiáltó társadalmunk egyik alappilére kell, hogy legyen a kivitelezői pontosság növelése, tervezői oldalon az ez iránti bizalom kiépítése, ami igazán optimalizált szerkezetekhez és végső soron a kívánt fenntarthatósághoz fog vezetni.

Budapest, 2023 február 19.

Dr. Juhász Károly Péter

#tervezés #kivitelezés #biztonság #imperfekció